Başarı Yem Logo

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızda üretilen yemlerin kalitesini güvence altına almak amacıyla , kalite kontrol laboratuarımızda,gelen ham maddelerin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak üretimin kaliteli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan Kontroller ve Amaçları
Satın alma departmanı tarafından alınan ham maddeler, gelen her kamyondan numune almak koşulu ile fiziksel analizleri (renk,koku,yabancı madde vb.)yapılır.Nem oranı ham maddelerin depolama şartlarına dayanıklılığı ve küf gibi zararlılara kirlenme riski açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden kullanımı yoğun olan (tahıllar gibi)ham maddelerde hızlı bir şekilde nem tayini yapılır. Bunun yanı sıra ham maddelerde stoklarımıza alınmadan önce hızlı test kitleri ile aflotoxin içerip içermediği laboratuarımız tarafından tespit edilerek alım gerçekleştirilir. Fiziksel analizi yapılan ham maddelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiş ise besin içeriklerinin belirlenen standartlarda olup olmadığını kontrol etmek amacı ile kimyasal analizleri (protein,yağ,kül,sel,nişasta vb.)yapılır. Belirlenen değerler sonucunda kabul edilen ham maddelerin yem fabrikasında kullanımı yetkili kişiler tarafından belirlenir. Stoklarımıza alınan ham maddeler stoklandıkları süre içerisinde belirli aralıklarda kontrolleri yapılmakta, bu şekilde ham maddenin kalitesinde zamana bağlı kayıpların önüne geçilmektedir.

Firma olarak bu sektörde kalitesini ispatlamış ve bunu belgeleyebilen firmalarla alışveriş yapılması ürünlerimizin kalitesinin kontrolü adına uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Ayrıca firmamızda üretimi gerçekleştirilen her ürünümüz mevcut laboratuarımızda besin içerikleri kontrolü yapıldıktan sonra satışa sunulmaktadır.